Nguyễn Hoàng - Nhà Phố  hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn - thiết kế - xây dựng nhà phố.
V
ới phương châm "Chữ Tín Luôn Hàng Đầu" 
Địa chỉ: B7/31r/15G - liên ấp 2-6 , Vĩnh lộc a , Bình Chánh ,TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0975727636
Email: Nguyenhoangnhapho@gmail.com