Tất cả bất động sản
Mã căn: 910
3,550,000,000đ
61m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Kênh Nước Đen, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 909
3,500,000,000đ
71m²
1 tầng
0 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Cây Cám, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 908
3,550,000,000đ
90m²
1 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 907
3,900,000,000đ
48m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 906
4,550,000,000đ
55m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 16A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 905
1,950,000,000đ
32m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 904
3,750,000,000đ
48m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 903
3,680,000,000đ
42m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 5D, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 902
3,300,000,000đ
52m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 901
3,250,000,000đ
55m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: đường nội bộ
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 900
3,400,000,000đ
60m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 899
3,200,000,000đ
56m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 898
3,400,000,000đ
64m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 897
3,200,000,000đ
64m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều ô tô
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 896
5,200,000,000đ
60m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 18A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 895
5,100,000,000đ
80m²
3 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 13A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 894
4,400,000,000đ
60m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 893
4,400,000,000đ
65m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Miếu Bình Đông, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 892
7,800,000,000đ
202m²
1 tầng
10 phòng ngủ
10 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Cây Cám, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 891
3,250,000,000đ
64m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 890
2,650,000,000đ
65m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 889
3,200,000,000đ
54m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 888
3,000,000,000đ
30m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 887
5,650,000,000đ
68m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 886
4,600,000,000đ
73m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lô Tư, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 885
5,750,000,000đ
75m²
3 tầng
5 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 884
4,850,000,000đ
58m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 20, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 883
4,400,000,000đ
40m²
4 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 9, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 882
4,400,000,000đ
48m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường 26 tháng 3, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 881
5,500,000,000đ
81m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 9A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 880
4,860,000,000đ
50m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 879
4,990,000,000đ
112m²
3 tầng
5 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 878
5,900,000,000đ
7m²
3 tầng
5 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 7, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 877
4,600,000,000đ
72m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 11, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 876
6,800,000,000đ
127m²
3 tầng
8 phòng ngủ
7 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 875
5,990,000,000đ
120m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: căn hộ dịch vụ, tòa nhà văn phòng, khách sạn
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 874
6,500,000,000đ
95m²
1 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 873
5,700,000,000đ
57m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 872
5,500,000,000đ
120m²
2 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 871
3,500,000,000đ
60m²
2 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Cây Cám, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 870
2,750,000,000đ
40m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 869
2,200,000,000đ
52m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 868
2,650,000,000đ
55m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 867
2,700,000,000đ
56m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bùi Dương Lịch, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 866
2,780,000,000đ
28m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Miếu Bình Đông, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 865
2,850,000,000đ
33m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 8B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 864
2,450,000,000đ
22m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đỗ Năng Tế, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 863
2,750,000,000đ
22m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Lê Công Phép, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 862
1,950,000,000đ
23m²
2 tầng
1 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 861
2,500,000,000đ
23m²
3 tầng
3 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)