Tất cả bất động sản
Mã căn: 360
5,000,000,000đ
80m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 359
4,900,000,000đ
50m²
4 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 358
4,800,000,000đ
80m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 357
5,300,000,000đ
54m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 356
5,300,000,000đ
63m²
3 tầng
5 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 355
3,900,000,000đ
62m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 354
5,300,000,000đ
92m²
3 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: không đậu xe được
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 353
11,800,000,000đ
114m²
4 tầng
14 phòng ngủ
15 toilet
Loại BĐS: căn hộ dịch vụ, tòa nhà văn phòng, khách sạn
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 352
7,990,000,000đ
120m²
2 tầng
7 phòng ngủ
7 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Cơ, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 351
8,990,000,000đ
191m²
2 tầng
10 phòng ngủ
8 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hồ Học Lãm, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 350
3,700,000,000đ
84m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hồ Học Lãm, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 349
4,400,000,000đ
66m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 348
5,400,000,000đ
80m²
2 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 347
5,750,000,000đ
85m²
4 tầng
6 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 346
6,450,000,000đ
67m²
6 tầng
5 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: căn hộ dịch vụ, tòa nhà văn phòng, khách sạn
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Sinco, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 345
2,900,000,000đ
44m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: không đậu xe được
Địa chỉ: Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 344
4,170,000,000đ
64m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 343
7,700,000,000đ
92m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 342
6,350,000,000đ
70m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 341
4,300,000,000đ
52m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 340
4,300,000,000đ
36m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 10-11, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 339
3,380,000,000đ
48m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 10-11, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 338
4,450,000,000đ
41m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 337
4,100,000,000đ
37m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 336
3,800,000,000đ
38m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 335
7,400,000,000đ
102m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 334
7,400,000,000đ
64m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 333
4,350,000,000đ
51m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 332
4,000,000,000đ
33m²
4 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 331
3,900,000,000đ
37m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 330
5,400,000,000đ
79m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 329
5,400,000,000đ
79m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 328
4,000,000,000đ
72m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 327
9,800,000,000đ
88m²
5 tầng
5 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: đường nội bộ
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 2 KDC Hương Lộ 5, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 326
3,600,000,000đ
66m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Tấn Bê, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 325
4,500,000,000đ
60m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Tấn Bê, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 324
6,900,000,000đ
64m²
5 tầng
5 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: đường nội bộ
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 8 KDC Nam Long, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 323
3,990,000,000đ
36m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Quý Yêm, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 322
6,980,000,000đ
63m²
4 tầng
9 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Nguyễn Quý Yêm, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 321
8,700,000,000đ
90m²
4 tầng
5 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Quý Yêm, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 320
4,900,000,000đ
64m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 1 KDC Nam Hùng Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 319
8,900,000,000đ
80m²
4 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: đường nội bộ
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4 KDC Nam Hùng Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 318
8,990,000,000đ
80m²
4 tầng
6 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường 2D nối dài, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 317
5,350,000,000đ
64m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hồ Học Lãm, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 316
5,600,000,000đ
56m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hồ Học Lãm, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 315
5,600,000,000đ
56m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hồ Học Lãm, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 314
3,250,000,000đ
61m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 313
3,990,000,000đ
60m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 312
3,700,000,000đ
66m²
2 tầng
1 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 311
3,900,000,000đ
62m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)