Tất cả bất động sản
Mã căn: 310
4,900,000,000đ
112m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 309
5,650,000,000đ
81m²
3 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 308
4,530,000,000đ
75m²
2 tầng
3 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 307
5,500,000,000đ
72m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 306
3,800,000,000đ
71m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 305
3,600,000,000đ
56m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 304
5,200,000,000đ
68m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: đường nội bộ
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 8, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 303
3,750,000,000đ
62m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 8, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 302
3,900,000,000đ
131m²
2 tầng
5 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 8, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 301
4,650,000,000đ
108m²
2 tầng
6 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 300
4,800,000,000đ
80m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 299
3,600,000,000đ
61m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 298
4,400,000,000đ
83m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 297
4,990,000,000đ
90m²
2 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 296
1,900,000,000đ
38m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 295
4,950,000,000đ
83m²
4 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 294
4,320,000,000đ
66m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 293
5,300,000,000đ
100m²
2 tầng
7 phòng ngủ
7 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 292
3,650,000,000đ
64m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 291
4,650,000,000đ
105m²
2 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 290
5,280,000,000đ
78m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 289
3,400,000,000đ
49m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 288
3,700,000,000đ
51m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 2, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 287
3,800,000,000đ
58m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 286
3,980,000,000đ
90m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 285
4,850,000,000đ
92m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 284
4,250,000,000đ
84m²
2 tầng
1 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 283
3,950,000,000đ
106m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 282
3,990,000,000đ
64m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 281
4,100,000,000đ
100m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 280
4,990,000,000đ
90m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 279
4,500,000,000đ
90m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 278
2,750,000,000đ
56m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Bùi Dương Lịch, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 277
6,300,000,000đ
140m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 276
9,300,000,000đ
200m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà và nhà xưởng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 275
6,500,000,000đ
129m²
2 tầng
7 phòng ngủ
7 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 274
10,300,000,000đ
174m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: kho, nhà xưởng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 273
4,350,000,000đ
68m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 272
7,100,000,000đ
125m²
5 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 271
3,700,000,000đ
73m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 270
4,500,000,000đ
67m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 269
6,200,000,000đ
108m²
3 tầng
16 phòng ngủ
14 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 268
3,600,000,000đ
63m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Quý Yêm, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 267
6,200,000,000đ
62m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4 KDC Lê Thành, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 266
6,400,000,000đ
58m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 4 KDC Lê Thành, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 265
8,100,000,000đ
68m²
5 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: An Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 264
8,100,000,000đ
134m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: kho, nhà xưởng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: An Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 263
4,600,000,000đ
56m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: An Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 262
6,990,000,000đ
70m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: An Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 261
4,950,000,000đ
52m²
4 tầng
5 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: An Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đã bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)