Tất cả bất động sản
Mã căn: 210
3,500,000,000đ
51m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 209
3,400,000,000đ
50m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 208
2,150,000,000đ
21m²
3 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: không đậu xe được
Địa chỉ: Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 207
3,950,000,000đ
65m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 206
1,880,000,000đ
18m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 205
3,600,000,000đ
35m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Phan Anh, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 204
3,650,000,000đ
43m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 203
3,600,000,000đ
50m²
2 tầng
8 phòng ngủ
8 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 202
2,850,000,000đ
31m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 201
2,150,000,000đ
42m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 10-11, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 200
3,800,000,000đ
44m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 199
3,200,000,000đ
30m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 198
2,650,000,000đ
36m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 197
2,800,000,000đ
26m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 196
4,200,000,000đ
49m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 195
4,500,000,000đ
56m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 194
4,200,000,000đ
39m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 193
4,200,000,000đ
56m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 192
4,200,000,000đ
58m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 191
3,300,000,000đ
70m²
3 tầng
2 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 190
3,700,000,000đ
62m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 189
4,200,000,000đ
76m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 188
2,200,000,000đ
41m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 187
2,700,000,000đ
54m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 186
2,300,000,000đ
42m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 185
3,100,000,000đ
48m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 184
2,300,000,000đ
38m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 183
2,600,000,000đ
33m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 182
2,650,000,000đ
42m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 181
4,400,000,000đ
60m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 180
4,350,000,000đ
60m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 179
5,320,000,000đ
50m²
4 tầng
5 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 2, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 178
4,950,000,000đ
54m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 2, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 177
3,350,000,000đ
37m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 176
1,800,000,000đ
24m²
4 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 175
3,400,000,000đ
48m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 174
2,280,000,000đ
23m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 173
2,350,000,000đ
20m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 172
3,450,000,000đ
29m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 171
2,400,000,000đ
27m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 170
2,650,000,000đ
34m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 169
2,630,000,000đ
24m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 168
3,300,000,000đ
40m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 167
3,400,000,000đ
45m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 166
2,100,000,000đ
26m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 165
2,830,000,000đ
28m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 164
2,690,000,000đ
30m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 163
3,200,000,000đ
32m²
3 tầng
2 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 162
1,900,000,000đ
12m²
3 tầng
2 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 161
3,250,000,000đ
42m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)