Tất cả bất động sản
Mã căn: 160
1,750,000,000đ
20m²
3 tầng
2 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 159
2,200,000,000đ
25m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 158
3,600,000,000đ
51m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 157
3,050,000,000đ
57m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 156
3,750,000,000đ
64m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 155
3,970,000,000đ
63m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 154
4,300,000,000đ
60m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 153
3,500,000,000đ
64m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 152
3,650,000,000đ
60m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hồ Học Lãm, An Lạc
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 151
7,900,000,000đ
132m²
3 tầng
15 phòng ngủ
14 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 150
8,700,000,000đ
310m²
2 tầng
9 phòng ngủ
9 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Tân Tạo
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 149
6,720,000,000đ
200m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Tân Tạo
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 148
6,300,000,000đ
292m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Tân Tạo
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 147
11,400,000,000đ
179m²
3 tầng
17 phòng ngủ
17 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 146
6,300,000,000đ
125m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 145
3,650,000,000đ
36m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 144
5,300,000,000đ
56m²
5 tầng
4 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 143
3,900,000,000đ
57m²
2 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 142
5,400,000,000đ
56m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 141
4,300,000,000đ
45m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 140
7,990,000,000đ
174m²
1 tầng
9 phòng ngủ
9 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 139
3,080,000,000đ
35m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 138
3,200,000,000đ
32m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 8-9, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 137
2,900,000,000đ
30m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 8, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 136
2,990,000,000đ
31m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 135
2,900,000,000đ
46m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 134
3,200,000,000đ
77m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 133
2,800,000,000đ
48m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 132
2,600,000,000đ
58m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 131
3,500,000,000đ
85m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 130
3,300,000,000đ
29m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 129
3,880,000,000đ
69m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 128
3,980,000,000đ
76m²
2 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 127
3,350,000,000đ
32m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 126
3,350,000,000đ
46m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 125
3,550,000,000đ
74m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 124
2,100,000,000đ
23m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 123
2,900,000,000đ
36m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 122
3,500,000,000đ
41m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 10-11, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 121
2,900,000,000đ
45m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Phan Anh, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 120
3,480,000,000đ
44m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 119
2,790,000,000đ
39m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 118
1,600,000,000đ
36m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 117
2,900,000,000đ
65m²
2 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 116
2,100,000,000đ
33m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 115
2,250,000,000đ
30m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 114
1,990,000,000đ
24m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 113
3,300,000,000đ
52m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 112
2,990,000,000đ
63m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 111
2,790,000,000đ
56m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)