Tất cả bất động sản
Mã căn: 960
3,600,000,000đ
63m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 5B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 959
4,400,000,000đ
83m²
2 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Sinco, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 958
4,750,000,000đ
82m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 2, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 957
5,600,000,000đ
148m²
2 tầng
6 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hồ Học Lãm, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 956
4,500,000,000đ
64m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 20, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 955
2,750,000,000đ
41m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 954
4,800,000,000đ
104m²
1 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 953
4,100,000,000đ
66m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 952
4,800,000,000đ
85m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 951
4,400,000,000đ
58m²
3 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 950
4,300,000,000đ
57m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 949
3,800,000,000đ
95m²
2 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 1, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 948
4,300,000,000đ
48m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 947
3,800,000,000đ
62m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tên Lửa, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 946
4,100,000,000đ
45m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 20, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 945
4,400,000,000đ
49m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lô Tư, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 944
4,100,000,000đ
51m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 943
4,400,000,000đ
52m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 2-10, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 942
5,500,000,000đ
52m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 10, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 941
5,300,000,000đ
146m²
2 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 3, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 940
5,600,000,000đ
94m²
1 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 939
5,300,000,000đ
91m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 938
5,150,000,000đ
97m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 937
4,700,000,000đ
94m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 936
4,400,000,000đ
70m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 935
5,500,000,000đ
72m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 1, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 934
1,800,000,000đ
24m²
3 tầng
2 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 933
2,350,000,000đ
33m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 932
2,750,000,000đ
28m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 931
5,200,000,000đ
51m²
4 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lô Tư, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 930
3,800,000,000đ
64m²
2 tầng
3 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 12, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 929
4,200,000,000đ
65m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Cây Cám, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 928
3,990,000,000đ
68m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 927
4,300,000,000đ
70m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 926
4,400,000,000đ
80m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 925
3,990,000,000đ
81m²
2 tầng
10 phòng ngủ
10 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 924
4,400,000,000đ
82m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 923
4,400,000,000đ
87m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 922
4,400,000,000đ
97m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Cây Cám, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 921
4,250,000,000đ
47m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 12, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 920
3,100,000,000đ
36m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 919
3,130,000,000đ
44m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 918
4,200,000,000đ
52m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 15, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 917
4,200,000,000đ
58m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 8, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 916
1,800,000,000đ
24m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 915
2,300,000,000đ
29m²
4 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 914
3,100,000,000đ
57m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 14, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 913
3,550,000,000đ
58m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 2, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 912
3,200,000,000đ
60m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 911
3,650,000,000đ
42m²
2 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Liên khu 16-18, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)