Tất cả bất động sản
Mã căn: 860
2,950,000,000đ
25m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 859
2,500,000,000đ
30m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 5E, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 858
3,800,000,000đ
80m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều ô tô
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cự, Tân Tạo A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 857
3,850,000,000đ
56m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 856
5,200,000,000đ
91m²
2 tầng
6 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 855
6,100,000,000đ
88m²
3 tầng
5 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 18D, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 854
5,750,000,000đ
54m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 853
6,500,000,000đ
108m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 852
4,990,000,000đ
63m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Cơ, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 851
5,500,000,000đ
58m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 7, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 850
5,700,000,000đ
65m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 849
6,500,000,000đ
66m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 848
5,600,000,000đ
72m²
4 tầng
6 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 847
6,100,000,000đ
75m²
3 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Liên khu 16-18, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 846
5,990,000,000đ
64m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 14, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 845
3,150,000,000đ
42m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 844
3,200,000,000đ
72m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 1, Tân Tạo A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 843
3,950,000,000đ
51m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 842
3,200,000,000đ
60m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 841
5,800,000,000đ
94m²
4 tầng
5 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 840
4,400,000,000đ
92m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 839
3,600,000,000đ
71m²
2 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 12, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 838
2,550,000,000đ
22m²
2 tầng
1 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 837
2,300,000,000đ
25m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 9, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 836
4,400,000,000đ
48m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 8-9, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 835
3,350,000,000đ
38m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 3, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 834
6,700,000,000đ
75m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường 18B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 833
1,950,000,000đ
18m²
2 tầng
1 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường 18B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 832
5,200,000,000đ
148m²
1 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 13, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 831
4,990,000,000đ
59m²
3 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 8, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 830
5,150,000,000đ
68m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 10, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 829
7,700,000,000đ
114m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 5A KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 828
10,500,000,000đ
111m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 827
4,100,000,000đ
32m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Phùng Tá Chu, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 826
9,500,000,000đ
114m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 14E KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 825
5,800,000,000đ
68m²
4 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 10-11, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 824
6,300,000,000đ
100m²
3 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 823
4,400,000,000đ
70m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 19, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 822
6,200,000,000đ
283m²
1 tầng
7 phòng ngủ
7 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 821
6,500,000,000đ
92m²
3 tầng
5 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 820
6,650,000,000đ
93m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 819
6,900,000,000đ
162m²
1 tầng
8 phòng ngủ
7 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 1, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 818
6,500,000,000đ
131m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 817
6,500,000,000đ
136m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 816
6,100,000,000đ
163m²
1 tầng
19 phòng ngủ
10 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Tây Lân, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 815
5,990,000,000đ
144m²
3 tầng
7 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 814
3,800,000,000đ
32m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 813
3,750,000,000đ
40m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 812
3,600,000,000đ
45m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 811
3,650,000,000đ
49m²
82 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)