Tất cả bất động sản
Mã căn: 810
3,850,000,000đ
51m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 10-11, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 809
3,250,000,000đ
51m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 808
3,990,000,000đ
66m²
2 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 807
2,600,000,000đ
24m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 806
5,950,000,000đ
73m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 3, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 805
2,850,000,000đ
28m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 804
4,050,000,000đ
36m²
5 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Bình Trị Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 803
2,580,000,000đ
25m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 16B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 802
2,300,000,000đ
25m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Miếu Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 801
2,880,000,000đ
26m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 8, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 800
1,250,000,000đ
32m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Bến Lội, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 799
2,850,000,000đ
28m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 798
3,550,000,000đ
60m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 13A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 797
4,550,000,000đ
52m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 796
4,400,000,000đ
56m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Miếu Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 795
4,200,000,000đ
61m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 2-10, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 794
4,650,000,000đ
69m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều ô tô
Địa chỉ: Đường số 8, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 793
4,900,000,000đ
84m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 16A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 792
4,700,000,000đ
78m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 16A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 791
3,300,000,000đ
48m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 790
2,980,000,000đ
26m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 789
3,300,000,000đ
40m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 14A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 788
3,750,000,000đ
33m²
4 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 787
3,400,000,000đ
43m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 786
3,100,000,000đ
35m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Trương Phước Phan, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 785
3,400,000,000đ
37m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 784
1,200,000,000đ
14m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: An Dương Vương, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 783
2,500,000,000đ
33m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: An Dương Vương, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 782
3,200,000,000đ
41m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Phan Anh, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 781
3,100,000,000đ
31m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 780
3,800,000,000đ
40m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 779
3,500,000,000đ
30m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 778
3,300,000,000đ
39m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 777
2,500,000,000đ
53m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 776
2,430,000,000đ
47m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 775
3,600,000,000đ
44m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 774
3,700,000,000đ
44m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Nguyễn Quý Yêm, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 773
3,800,000,000đ
57m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Cơ, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 772
3,600,000,000đ
56m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 771
1,250,000,000đ
14m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 770
3,400,000,000đ
71m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 769
3,500,000,000đ
24m²
4 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 768
5,400,000,000đ
119m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 767
2,700,000,000đ
49m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên Khu 5-6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 766
5,500,000,000đ
103m²
3 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 765
8,500,000,000đ
177m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: kho, nhà xưởng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 4, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 764
5,400,000,000đ
116m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 763
5,400,000,000đ
139m²
3 tầng
17 phòng ngủ
17 toilet
Loại BĐS: căn hộ dịch vụ, tòa nhà văn phòng, khách sạn
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 762
7,900,000,000đ
75m²
4 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Miếu Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 761
7,600,000,000đ
57m²
4 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)