Tất cả bất động sản
Mã căn: 760
2,870,000,000đ
30m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường 18B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 759
3,500,000,000đ
37m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường 18B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 758
3,350,000,000đ
72m²
1 tầng
0 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: kho, nhà xưởng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 757
3,950,000,000đ
68m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 756
4,100,000,000đ
70m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bình Thành, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 755
4,900,000,000đ
60m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 754
2,450,000,000đ
58m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 753
4,050,000,000đ
81m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 752
3,900,000,000đ
92m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 751
3,100,000,000đ
42m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 750
3,400,000,000đ
60m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 12, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 749
2,550,000,000đ
24m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 11, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 748
3,500,000,000đ
45m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Kênh Nước Đen, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 747
3,600,000,000đ
71m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 746
3,800,000,000đ
113m²
1 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 9, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 745
3,330,000,000đ
30m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 12, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 744
3,200,000,000đ
40m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 18D, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 743
3,700,000,000đ
48m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường số 5A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 742
3,300,000,000đ
40m²
2 tầng
3 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Đường số 8B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 741
3,100,000,000đ
39m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên khu 7-13, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 740
2,850,000,000đ
40m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Liên khu 7-13, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 739
5,200,000,000đ
52m²
3 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 738
3,200,000,000đ
42m²
2 tầng
1 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 21, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 737
3,350,000,000đ
42m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Đường 18B, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 736
4,550,000,000đ
75m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 735
5,400,000,000đ
87m²
2 tầng
5 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 734
2,250,000,000đ
19m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 733
4,400,000,000đ
83m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: tạm dừng bán
Mã căn: 732
4,300,000,000đ
58m²
3 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 731
4,700,000,000đ
60m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 730
3,850,000,000đ
48m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 21, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 729
3,700,000,000đ
60m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 728
3,100,000,000đ
64m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 727
3,400,000,000đ
64m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 726
3,300,000,000đ
31m²
4 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 725
3,900,000,000đ
81m²
2 tầng
4 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 724
3,850,000,000đ
91m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Đường số 3, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 723
5,200,000,000đ
118m²
3 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 722
3,250,000,000đ
30m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 721
2,750,000,000đ
39m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Chiến Lược, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 720
2,100,000,000đ
40m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 719
2,550,000,000đ
48m²
2 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Bến Lội, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 718
2,500,000,000đ
36m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 717
2,990,000,000đ
57m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 716
2,500,000,000đ
72m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Bùi Dương Lịch, Bình Hưng Hòa B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 715
2,850,000,000đ
6m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Đường số 3, Bình Hưng Hòa
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 714
2,900,000,000đ
55m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: không đậu xe được
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 713
3,550,000,000đ
80m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 712
3,400,000,000đ
40m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bùi Tư Toàn, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 711
5,900,000,000đ
108m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bùi Tư Toàn, An Lạc
Tình trạng: đang bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)