Tất cả bất động sản
Mã căn: 710
2,000,000,000đ
24m²
3 tầng
2 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà liền kề
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bùi Tư Toàn, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 709
6,200,000,000đ
100m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Bùi Tư Toàn, An Lạc
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 708
5,650,000,000đ
81m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Kinh Dương Vương, Bình Trị Đông B
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 707
6,500,000,000đ
100m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Phùng Tá Chu, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 706
5,300,000,000đ
63m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Phùng Tá Chu, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 705
5,700,000,000đ
63m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Phùng Tá Chu, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 704
5,800,000,000đ
59m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Đường số 7, An Lạc A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 703
4,400,000,000đ
76m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 702
6,500,000,000đ
102m²
1 tầng
7 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà và phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 701
5,800,000,000đ
64m²
3 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 700
6,400,000,000đ
72m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 699
4,700,000,000đ
66m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 698
6,900,000,000đ
64m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 697
4,500,000,000đ
64m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 696
52m²
4 tầng
4 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 695
4,800,000,000đ
64m²
2 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Ao Đôi, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 694
5,900,000,000đ
55m²
5 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Ao Đôi, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 693
5,500,000,000đ
88m²
2 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Ao Đôi, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 692
6,400,000,000đ
57m²
5 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 691
6,200,000,000đ
52m²
5 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 690
6,400,000,000đ
59m²
5 tầng
5 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 689
5,400,000,000đ
57m²
4 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 688
5,600,000,000đ
66m²
3 tầng
3 phòng ngủ
4 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 687
4,980,000,000đ
50m²
3 tầng
4 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 686
3,420,000,000đ
48m²
2 tầng
3 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 685
6,900,000,000đ
87m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 684
6,000,000,000đ
94m²
2 tầng
6 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi không vào được
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Hương Lộ 2, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 683
5,500,000,000đ
100m²
2 tầng
7 phòng ngủ
7 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt nhiều nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Văn Quới, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 682
4,600,000,000đ
262m²
0 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: đất
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 681
5,800,000,000đ
62m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 680
8,700,000,000đ
131m²
2 tầng
5 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 679
6,800,000,000đ
62m²
5 tầng
5 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 678
5,800,000,000đ
51m²
5 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 677
6,300,000,000đ
76m²
3 tầng
5 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe tải quay đầu
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô 24/7
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 676
6,700,000,000đ
125m²
2 tầng
6 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 675
14,000,000,000đ
185m²
1 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 674
10,200,000,000đ
107m²
2 tầng
2 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 673
4,700,000,000đ
63m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 672
6,500,000,000đ
72m²
5 tầng
5 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 671
9,600,000,000đ
98m²
1 tầng
1 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 670
5,700,000,000đ
46m²
3 tầng
3 phòng ngủ
3 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 669
12,400,000,000đ
122m²
2 tầng
6 phòng ngủ
6 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: mặt tiền đường
Đường vào: xe container tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô tạm thời
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 668
9,500,000,000đ
153m²
2 tầng
8 phòng ngủ
8 toilet
Loại BĐS: phòng trọ
Loại hẻm: hẻm thông yên tĩnh
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 667
3,500,000,000đ
52m²
2 tầng
2 phòng ngủ
1 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới sát nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 666
10,500,000,000đ
67m²
5 tầng
6 phòng ngủ
7 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 665
5,250,000,000đ
64m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 664
4,000,000,000đ
52m²
2 tầng
2 phòng ngủ
2 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tránh nhau
Đậu xe trước nhà: đậu ô tô thoải mái
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 663
3,500,000,000đ
68m²
1 tầng
0 phòng ngủ
0 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm cụt ít nhà
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo
Tình trạng: đã bán
Mã căn: 662
7,200,000,000đ
74m²
4 tầng
5 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu xe máy
Địa chỉ: Ao Đôi, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán
Mã căn: 661
7,900,000,000đ
74m²
4 tầng
4 phòng ngủ
5 toilet
Loại BĐS: nhà riêng
Loại hẻm: hẻm thông nhộn nhịp
Đường vào: xe hơi tới nhà
Đậu xe trước nhà: đậu được nhiều xe máy
Địa chỉ: Mã Lò, Bình Trị Đông A
Tình trạng: đang bán

nhabanquanbinhtan.com - Công cụ tìm kiếm bất động sản chi tiết nhất.

Thông tin mua bán nhà đất quận Bình Tân đa dạng, đầy đủ và chính xác. 100% dữ liệu nhà bán đã được kiểm tra thực tế.

Nhận ký gởi mua bán nhà đất.

Hotline: 0902.732.168 

Địa chỉ: Căn hộ A3.03 chung cư An Gia The Star, 1123 Quốc Lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ lọc
0
Yêu thích
Nhà bán
Faqs
Đăng nhập
0902732168 (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
Chat Facebook (8h-24h)